Educatieve programma’s bij tentoonstellingen

ACCU – EDUCATIE ontwikkelt een waaier aan educatieve programma’s, speurtochten en workshops voor kinderen en jongeren bij verschillende tentoonstellingen en evenementen voor musea of vergelijkbare instellingen.

Bonnefantenmuseum
image2 Monica is vanaf 2001 als museumdocent freelance betrokken bij de afdeling educatie van het Bonnefantenmuseum in Maastricht.
http://www.bonnefanten.nl/nl/educatie

Museumdocent
In de museumlessen wisselen kijk- luister- en doe -activiteiten elkaar af. Veelal wordt er gewerkt met de See Think Wonder Routine.  Het is een zeer effectieve methode wanneer het gaat om het bekijken van kunst, doordat het je dwingt om eerst het kunstwerk in je op te nemen, zonder na te denken over de betekenis.
Bij het voortgezet onderwijs is het de uitdaging via een interactieve rondleiding de leerlingen uit te dagen en ze aan te zetten een eigen mening te vormen over de tentoongestelde kunst.

Interactieve programma’s basis- en middelbare school
Voor de groepen van het PO en VO heeft Monica ook diverse lesbrieven, kijkwijzers en interactieve programma’s ontwikkeld waardoor de leerlingen spelenderwijs het museum met zijn kunstwerken kunnen ontdekken.

Evenementen organiseren
Monica heeft diverse parallelprogramma’s mede georganiseerd o.a. M2LIVE. Van 2005 tot 2013 was dit hét evenement voor jongeren. Naar Grote Projecten >

image7
Stichting Viewmaster heeft in samenwerking met ACCU-EDUCATIE meerdere keren een speciaal educatieproject ontwikkeld.
http://www.paraphrasing-babel.eu/educatie/
http://www.viewmaster-projects.com/

Speurtochten

Speurtochten voor de jonge bezoekers van 4 t/m 12 jr.
Monica heeft ruime ervaring met het ontwerpen van inspirerende speurtochten bij tentoonstellingen die de kinderen uitnodigen te kijken, creatief te denken en zelf te tekenen. Ook wordt er een appèl gedaan op hun eigen mening over dat wat ze zien.

Workshops

image2

Gerelateerd aan de tentoonstellingen ontwerpt Monica workshops voor het primair en voortgezet onderwijs. De kinderen onderzoeken en bekijken soms samen mét de kunstenaar het werk om vervolgens zelf geïnspireerd aan de slag te gaan.

http://www.bonnefanten.nl/nl/educatie/families/workshops_voor_kinderen

 

bekijk foto’s workshops

Jan van der Togt museum Amstelveen
logo-togt5web-mediumSinds 2011 geeft Monica elk jaar de workshops tijdens Rondje Cultuur aan leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO in Museum Jan van der Togt . De leerlingen laten zich inspireren door de glaskunstobjecten in het  museum en maken hun eigen kunstbokaal. De mooiste bokalen worden door een deskundige jury beoordeeld en tentoongesteld in het museum.

http://www.rondjecultuuramstelveen.nl/workshops/kunstbokalen/
https://www.youtube.com/watch?v=q3rnnRJfbaE

Centre Ceramique Maastricht
image5Voor Centre Ceramique heeft ACCU educatieve programma’s , speurtochten en workshops ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs bij verschillende tentoonstellingen. Monica was ook onderdeel van de denktank i.v.m. het nieuwe beleid en de opzet van een interactieve tentoonstellingsruimte over cultureel erfgoed voor kinderen en jongeren.